Z przyczyn obiektywnych nagroda dotarła do Laureata 10 czerwca 2017 roku.

Zgłoś się do konkursu