Akcja Rekomendująca Warszawskie Restauracje
"Warszawa od Kuchni"
Edycja VII 2018 rok

I. Założenia ogólne

1. Organizator

Organizatorem akcji jest fundacja WIP (Warto Ich Promować) , 00-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41

2. Czas trwania akcji:

1.03.2018 r. do 18.04.2018 r.

3. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 27.04.2018 r. na uroczystej Gali.

4. Cele akcji:

 • gastronomia jako produkt turystyczny miasta
 • rekomendowanie najlepszych warszawskich restauracji
 • promowanie i wykreowanie regionalnych potraw warszawskich,
 • prezentacja kuchni z różnych regionów świata
 • wytyczenie gastronomicznych tras i zagłębi gastronomicznych w mieście
 • przekierowanie strumienia turystów do miejsc o sprawdzonej renomie.

5. Jurorzy

Jurorami akcji są eksperci z WIP oraz ze strony Partnerów, znamienite osoby ze świata kultury, nauki i mediów oraz wybrani blogerzy kulinarni z Warszawy.

6. Kapituła

W skład Kapituły akcji wchodzą wybrani przedstawiciele spośród jurorów.

7. Uczestnicy

Uczestnikiem akcji jest restauracja zlokalizowana na terenie m.st. Warszawy i okolic, która spełniła warunki uczestnictwa opisanych w niniejszym regulaminie punkt II.1 i punkt II.2.
Nagrodą w konkursie jest statuetka „Złoty Widelec” i godło promocyjne.

II. Warunki uczestnictwa w akcji

1. Wniesienie do dnia 15.03.2018r. opłaty organizacyjnej w wysokości 600zł. Na numer konta: PEKAO SA 25 1240 2135 1111 0000 3877 1345, podając w tytule przelewu „Nazwa Restauracji – z dopiskiem Warszawa od Kuchni”.
2. Przekazanie do dnia 15.03.2018r. na adres organizatora, 00-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 bądź na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • ostemplowanego i podpisanego przez właściciela bądź osobę upoważnioną bonu konsumpcyjnego o wartości 400 zł stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu oraz stanowiący o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie według
 • zasad określonych w Regulaminie
 • potwierdzenia wniesienie opłaty organizacyjnej
 • formularza zgłoszenia
 • Bon konsumpcyjny i formularz zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej konkursu www.warszawaodkuchni.pl

3. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o uczestnictwie restauracji w akcji.

III. Zasady przeprowadzenia akcji

1. Organizator akcji przekazuje bony konsumpcyjne z jurorom akcji, którzy odwiedzają restauracje w terminie 01.03.2018 r.– 18.04.2018 r. Jurorzy do 20.04.2018 r. przekazują organizatorowi Akcji recenzje restauracji zawierające ocenę:

 • menu: forma prezentacji menu,
 • lokalu: klimat, aranżacja wnętrz, toalety,
 • jakość obsługi: czas oczekiwania na obsługę, umiejętność doradzania
 • klientowi w wyborze dań, znajomość języków obcych przez obsługę, wygląd
 • personelu (uniformy służbowe, higiena osobista), sposób podawania rachunku,
 • dań: forma podania, wygląd posiłku, smak,
 • dodatkowo premiowane: danie specjalne zakładu oraz obecność dań kuchni warszawskiej w menu.

Kapituła Akcji zbiera się w wyznaczonym terminie do 24.04.2018 r. i dokonuje ostatecznej oceny i rekomendacji restauracji biorących udział w akcji.
3. Przy ostatecznej rekomendacji restauracji Kapituła bierze pod uwagę najwyższe oceny zawarte w rekomendacji jurorów.
4. Kapituła ma prawo nie przyznać wyróżnienia, mimo zgłoszenia udziału w akcji, o ile uzna, że lokal nie spełnia warunków wystarczających do jego uzyskania.
5. Dokumentacja z posiedzenia Kapituły zostaje zabezpieczona przez organizatora akcji.

IV. Wyróżnienia

Kapituła przyznaje najwyżej ocenionym restauracjom statuetkę „Złoty Widelec” i godło promocyjne, którym mogą posługiwać się w swoich działaniach promocyjnych.
2. Wyróżnione restauracje otrzymują również od organizatora i na jego koszt naklejki rekomendacyjne.
3. Obowiązkiem wyróżnionej restauracji jest umieszczenie statuetki w widocznym miejscu w wewnątrz lokalu oraz oznaczenie przyznania rekomendacji naklejką na drzwiach wejściowych lub w innym widocznym dla klienta miejscu.
4. Wykaz restauracji rekomendowanych przez Kapitułę zostanie umieszczony na stronie konkursu www.wipwarszawa.org/konkursy
na stronie organizatora , a także zostanie podana do mediów.
5. W materiałach reklamowych wyróżnione restauracje mają prawo posługiwać się hasłem Laureat ,,Złotego Widelca” edycja VII 2018 r.

Postanowienia końcowe.

Organizator planuje kolejne akcje rekomendacyjne w formie kolejnych edycji w cyklu rocznym.

Warszawa od Kuchni – akcja Fundacji WIP (Warto Ich Promować)
01-864  Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 tel: +49 501 743 055
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoś się do konkursu