Akcja Rekomendująca Warszawskie Restauracje
"Warszawa od Kuchni"
Edycja VI 2017 rok

I. Założenia ogólne

1. Organizatorem akcji jest Warszawska Izba Przedsiębiorców, 00-613 Warszawa, Oxford Tower ul. Chałubińskiego 8
2.Czas trwania akcji: 10.02.2017r. do 10.04.2017r.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.04.2017r. na uroczystej Gali.

4. Cele akcji:

 • gastronomia jako produkt turystyczny miasta
 • rekomendowanie najlepszych warszawskich restauracji
 • promowanie i wykreowanie regionalnych potraw warszawskich,
 • prezentacja kuchni z różnych regionów świata
 • wytyczenie gastronomicznych tras i zagłębi gastronomicznych w mieście
 • przekierowanie strumienia turystów do miejsc o sprawdzonej renomie.

5. Jurorami akcji są eksperci z Warszawskiej Izby Przedsiębiorców oraz ze strony Partnerów, znamienite osoby ze świata kultury, polityki i mediów oraz wybrani blogerzy kulinarni z Warszawy.
6. W skład Kapituły akcji wchodzą wybrani przedstawiciele spośród jurorów.
7. Uczestnikiem akcji jest restauracja zlokalizowana na terenie m.st. Warszawy, która spełniła warunki uczestnictwa opisanych w niniejszym regulaminie punkt II.1 i punkt II.2.
Nagrodą w konkursie jest statuetka „Złoty Widelec” i godło promocyjne.

II. Warunki uczestnictwa w akcji

1. Wniesienie do dnia 15.03.2017r. opłaty organizacyjnej w wysokości 400 zł. Na numer konta: Bank BGŻ 20 2030 0045 1110 0000 0211 4830, podając w tytule przelewu „Nazwa Restauracji - Warszawa od Kuchni”.
2. Przekazanie do dnia 15.03.2017r. na adres organizatora, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 , Oxford Tower pok. 22.52, bądź na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

 • ostemplowanego i podpisanego przez właściciela bądź osobę upoważnioną bonu konsumpcyjnego o wartości 400 zł stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu oraz stanowiący o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie według
 • zasad określonych w Regulaminie
 • potwierdzenia wniesienie opłaty organizacyjnej
 • formularza zgłoszenia
 • Bon konsumpcyjny i formularz zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej konkursu www.warszawaodkuchni.pl


3. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o uczestnictwie restauracji w akcji.

III. Zasady przeprowadzenia akcji

1. Organizator akcji przekazuje bony konsumpcyjne z jurorom akcji, którzy odwiedzają restauracje w terminie 01.03.2017 r.– 10.04.2017r. Jurorzy do 12.04.2017r. przekazują organizatorowi Akcji recenzje restauracji zawierające ocenę:

 • menu: forma prezentacji menu,
 • lokalu: klimat, aranżacja wnętrz, toalety,
 • jakość obsługi: czas oczekiwania na obsługę, umiejętność doradzania
 • klientowi w wyborze dań, znajomość języków obcych przez obsługę, wygląd
 • personelu (uniformy służbowe, higiena osobista), sposób podawania rachunku,
 • dań: forma podania, wygląd posiłku, smak,
 • dodatkowo premiowane: danie specjalne zakładu oraz obecność dań kuchni warszawskiej w menu.

2. Kapituła Akcji zbiera się w wyznaczonym terminie do 14.04.2017 r. i dokonuje ostatecznej oceny i rekomendacji restauracji biorących udział w akcji.
3. Przy ostatecznej rekomendacji restauracji Kapituła bierze pod uwagę najwyższe oceny zawarte w rekomendacji jurorów.
4. Kapituła ma prawo nie przyznać wyróżnienia, mimo zgłoszenia udziału w akcji, o ile uzna, że lokal nie spełnia warunków wystarczających do jego uzyskania.
5. Dokumentacja z posiedzenia Kapituły zostaje zabezpieczona przez organizatora akcji.

IV. Wyróżnienia

1. Kapituła przyznaje najwyżej ocenionym restauracjom statuetkę „Złoty Widelec” i godło promocyjne, którym mogą posługiwać się w swoich działaniach promocyjnych.
2. Wyróżnione restauracje otrzymują również od organizatora i na jego koszt naklejki rekomendacyjne.
3. Obowiązkiem wyróżnionej restauracji jest umieszczenie statuetki w widocznym miejscu w wewnątrz lokalu oraz oznaczenie przyznania rekomendacji naklejką na drzwiach wejściowych lub w innym widocznym dla klienta miejscu.
4. Wykaz restauracji rekomendowanych przez Kapitułę zostanie umieszczony na stronie konkursu www.wipwarszawa.org/konkursy
na stronie Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, a także zostanie podana do mediów.
5. W materiałach reklamowych wyróżnione restauracje mają prawo posługiwać się hasłem „Rekomendowane przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców”.

V. Postanowienia końcowe.

1. Organizator planuje kolejne akcje rekomendacyjne w formie kolejnych edycji w cyklu rocznym.

Warszawa od Kuchni – akcja Warszawskiej Izby Przedsiębiorców
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, Oxford Tower pok. 22.52, tel. 22 456 19 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoś się do konkursu